DARE magazine_1.jpg

Dare Magazine

Interaktywny magazyn cyfrowy zbierający informację o innowacyjnych: liderach, produktach i rozwiązaniach z Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyzwanie

Chcemy, aby każdy mógł poznać wszystkie odcienie rewolucji technologicznej, która ma miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej

Dare to dive deeper.