109.jpg

Bank Gospodarstwa Krajowego

Optymalizacja procesów wytwórczych oraz wdrożenie metodyk zwinnych.

Wyzwanie

Zbudowanie nowego interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za realizację jednego ze strategicznych projektów Banku Gospodarstwa Krajowego oraz analiza procesów i ich optymalizacja tak aby wspierały zespół w osiąganiu wyznaczonych im celów.

Rozwiązanie

Ze względu na charakter projektu i potrzeby interesariuszy zaproponowaliśmy wykorzystanie do pracy zespołu metodyki Scrum. Na osiągnięcie tego celu składało się między innymi wskazanie Product Ownera, określenie niezbędnych do zrealizowania projektu kompetencji członków Zespołu Deweloperskiego oraz organizacja szkoleń tak aby wszyscy członkowie Zespołu Scrumowego posiadali całą niezbędną do rozpoczęcia prac wiedzę. W trakcie prac dodatkowo poddaliśmy analizie ówcześnie funkcjonujące procesy tak aby zwiększyć efektywność zespołu.

Celem, który udało się osiągnąć, było wytworzenie modelu działania zespołu, jego wdrożenie, a także doprowadzenie do jego samodzielności. Dodatkowo rolą Laboratorium EE była także diagnoza i identyfikacja mocnych i słabych stron kluczowych elementów procesu wytwórczego - na podstawie analizy Bank Gospodarstwa Krajowego mógł wprowadzić działania zwiększające efektywność.

Innowacyjność

Przeszkolony z metodyki Scrum został jeden z pierwszych zespołów w historii Banku.

Bez tytułu.jpg
Jak szkoliśmy zespół?

Przygotowanie i wprowadzenie zespołu w metodyki zwinnych

Zarządzanie procesem i wdrożenie wydarzeń

Aktywne wspieranie zespołu deweloperskiego przez Agile Coacha

Opracowanie warsztatów i narzędzi usprawniających pracę zespołów

Chcesz wdrożyć Scrum do swojej organizacji

Napisz do nas!

Wymagane *
attach_file