mojapolis.png

Portal „Moja Polis”

Wyzwanie

W Polsce jest 16 województw, 344 powiatów i 2478 gmin. Każda jednostka administracyjna gromadzi dane na temat mieszkańców i swojego terytorium. Dotyczą one rozmaitych kwestii: ile kobiet i mężczyzn zamieszkuje dany obszar, jaka jest dzietność w poszczególnych regionach, ile szkół działa na danym terenie, ale też ile osób głosowało w ostatnich wyborach czy ile kilometrów nowych dróg wybudowano w danym okresie. Stowarzyszenie Klon / Jawor postanowiło stworzyć narzędzie pozwalające na gromadzenie wszystkich dostępnych publicznie danych, porównywanie ich ze sobą i wizualizowanie wyników.

Rozwiązanie

W efekcie powstał portal zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Na mapie Polski można zobaczyć różnego rodzaju dane statystyczne. Te same dane można wygenerować w postaci wykresów (rozkład, korelacja, dynamika i ranking), zestawiać ze sobą, a także prześledzić interesujące nas zjawiska w czasie. Dzięki naszej pracy bardzo skomplikowany i precyzyjny mechanizm statystyczny został przedstawiony w postaci przyjaznych wizualizacji.