Implement increments and deliver business value in Sprints

Warsztaty kierowane do Instytucji Kultury i Kierowników Projektu, którzy chcą zwiększyć efektywność zarządzania projektami, usprawnić procesy decyzyjne oraz zwiększyć wartość biznesową produktu.

Zakres:

 • wstęp do metodyk zwinnych: Scrum, Kanban, Lean Management,
 • iteracyjny model prowadzenia projektów vs. Waterfall,
 • budowanie zachowań empirycznego zarządzania,
 • wskazanie kluczowych interesariuszy oraz zarządzanie nimi,
 • wykorzystanie metryk biznesowych,
 • budowa rozwiązań na styku zwinności i technologii,
 • rola managera w zwinnej organizacji,
 • rola Product Ownera (Właścicela Produktu) w instytucji kultury,
 • Product Owner vs. Project Manager — podobieństwa i różnice,
 • Product Owner kontra Interesariusze,
 • Product Owner kontra Zespół Deweloperski,
 • Współpraca Product Ownera z Scrum Masterem,
 • Narzędzia Product Ownera do zwinnego zarządzania.

Dla kogo dedykowane jest szkolenie?

Jeśli:

 • chcesz nauczyć się zarządzać zmianą,
 • szukasz metod na usprawnienie procesu,
 • chcesz mieć stały dostęp i wiedzę, nad czym pracuje zespół deweloperski,
 • chcesz mieć wpływ na postęp prac i rozwój produktu,
 • chcesz dostosować produkt do zmieniających się warunków biznesowych,

to szkolenie jest dla Ciebie.

Zamów szkolenie