Produkty i usługi cyfrowe

Jak pracujemy

Projektujemy produkty cyfrowe oraz usługi w oparciu o najlepszą wiedzę ekspercką i lata doświadczenia. Przykładamy ogromną wagę do poznawania potrzeb i celów naszych klientów. Zestawiamy je z wymaganiami docelowych użytkowników lub odbiorców usługi, aby tworzyć arngażujące doświadczenia. Budujemy prototypy produktów i badamy je z odbiorcami, aby vveryfikować poczynione założenia.

cyfrowe.png

Koncepcje produktów cyfrowych

proto.png

Interaktywne prototypy

uslugi.png

Usługi online i offine

Studium przypadku

Aplikacja wspierająca program termomodernizacji budynków

warsztat.png

Warsztaty z konsorcjum interesariuszy

proto.png

Prototyp aplikacji mobilnej

user-test.png

Testy z użytkownikami

Narzędzia

User Experience Design
Projektowanie w oparciu o szeroką wiedzę i doświadczenia z zakresu UX.
Badania i obserwacje
Budujemy prototypy naszych produktów i badamy je z użytkownikami, lub prowadzimy zdalne obesrwacje.
Warsztaty wydobywcze
Moderujemy warsztaty mające na celu poznanie potrzeb naszych klientów.
Design sprinty
Organizujemy design sprinty, aby w bliskiej współpracy z naszymi klientami szybko tworzyć przełomowe rozwiązania.

Projekty

Dare Magazine RODOpass Eurozine Strona Virgin Mobile APLIKACJA SIECIOWA SERWIS GRYWALIZACYJNY PRACOWNI ORANGE STRONA POMORSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STRONA DOMU SPOTKAŃ Z HISTORIĄ INTERAKTYWNE ŻYCIE RELIGIJNE DIGITALIZACJA HISTORYCZNYCH RYSUNKÓW PRODUKTY I USŁUGI CYFROWE DLA PAYU STRONA FUNDACJI ROZWOJU DZIECI SPECYFIKACJA TECHNOLOGICZNA DLA NGO.PL WYSZUKIWARKA INNOWATORÓW Z EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRONA ARCHIPELAGU JAZDÓW SERWIS DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NAPRAWMYTO.PL GRAJ I KODUJ! ANIMACJE DLA CENTRUM LITERATURY DZIECIĘCEJ W OŚWIĘCIMIU